KUNIYASU, Utagawa 1794-1832


Ichikawa Danji as Ichiman-maru and Segawa Kikunojo as Kudo Yoshitsune
c.1820
Print
2:0894
Print | Results 1 to 1 of 1 « Previous page | Next page »