BECHER, Bernd; BECHER, Hilla 1931-2007 1934-2015


Kokerei (from 'Hochofenwerk Ilsede' series)
1984-85
Photograph
1998.178

BECHER, Bernd; BECHER, Hilla 1931-2007 1934-2015


Gichtgasreinigung (Gas furnance) (from 'Hochofenwerk Ilsede' series)
1984-85
Photograph
1998.179

BECHER, Bernd; BECHER, Hilla 1931-2007 1934-2015


Gesamtansicht von Ost (from 'Hochofenwerk Ilsede' series)
1984-85
Photograph
1998.180

BECHER, Bernd; BECHER, Hilla 1931-2007 1934-2015


Gesamtansicht von Nordwest (from 'Hochofenwerk Ilsede' series)
1984-85
Photograph
1998.181

BECHER, Bernd; BECHER, Hilla 1931-2007 1934-2015


Hochofen Nr. 4 (from 'Hochofenwerk Ilsede' series)
1984-85
Photograph
1998.182
Print | Results 1 to 5 of 5 « Previous page | Next page »