WILLIAMS, Tapaeru c.1935-


Tivaevae (Ta'orei style)
2003
Textile
2003.130
Print | Results 1 to 1 of 1 « Previous page | Next page »