TAMARII, Emma 1937-


Tifaifai (Marquesan style)
2000
Textile
2000.175

TAMARII, Emma 1937-


Reine de nuit tifaifai (Tahitian style)
2000
Textile
2000.176

TAMARII, Emma; TAMARII, Marie-Therese 1937- 1959-


Couronne du Roi (The King's crown)
2003
Textile
2006.061
Print | Results 1 to 3 of 3 « Previous page | Next page »